Velká oprava ulice J. A. Komenského začíná

Vážení rodiče, spoluobčané,

již tento týden budou zahájeny přípravné práce na rekonstrukci místní komunikace J. A. Komenského.

Nejprve bude provedena výměna vodovodu a části kanalizace – realizuje vlastník infrastruktury spol. Severočeská vodárenská společnost a.s., následovat bude rekonstrukce povrchu komunikace a chodníků – realizuje město Hodkovice nad Mohelkou.

S touto realizací se bude pojit velké množství omezení a částečných uzavírek, které se budou v čase proměňovat.

V přiložené mapě (viz. přílohy níže) je vyznačena první uzavírka, které bude zahájena v pondělí 13. března 2023.

Pro veškerou dopravu bude úplně uzavřena část ulice J. A. Komenského od ul. Liberecká k ulici J. Hory.

V uzavřené části ulice bude vymezen bezpečný koridor pro pěší, tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup dětí do základní školy a ostatních obyvatel této části města.

Velmi apeluji na všechny rodiče, především místní, nevozte děti do školy autem, respektujte dopravní omezení a pomozte nám zajistit hladký průběh této složité uzavírky.


Děkuji za pochopení a spolupráci.

Markéta Khauerová, starostka města