Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:

OBEC

Hodkovice nad Mohelkou – část obce Žďárek

DNE/ VE DNECH

pátek 23. 09. 2011 od 07:00 do 15:00 hodin

OBEC

Hodkovice nad Mohelkou – ul. Česká a ul. Kostelní vrch v místě vylepení oznámení.

DNE/ VE DNECH

pátek 23. 09. 2011 od 08:00 do 16:00 hodin

OBEC

Hodkovice nad Mohelkou – část obce Radoňovice

DNE/ VE DNECH

ve dnech 27. 09. 2011, 29. 09. 2011, 04. 10. 2011, 05. 10. 2011, 13. 10. 2011 a 14. 10. 2011 od 07:30 do 15:30 hodin

Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy /zákon č. 458/2000 Sb. – energetický zákon, § 25, odst. 4, písm. d), bod 6)/. Cílem těchto prací je kontrolovat stav sítě a zabezpečovat Vám tak stále spolehlivou dodávku elektřiny.

Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste provedli potřebná opatření, a zamezili tak případným škodám na zařízení a majetku. Omlouváme se a ujišťujeme Vás, že časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu. Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím, žádáme Vás proto o dodržení všech zásad bezpečnosti.

V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na naší Poruchové lince 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Děkujeme za pochopení.

ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8
405 49 Děčín IV