Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
KULK 21027/2023 OŽPZ 327/2023 17.3.2023 - 6.4.2023 Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035 Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Oznámení
KULK - 14490/2023OŽPZ 1225/2021 15.3.2023 - 30.3.2023 Celková aktualizace plánu rozvoje vodovodu a kanalizací Libereckého kraje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Stanovisko
LI017056 15.3.2023 - 1.8.2023 Oznámení o rekonstrukci vodovodního řadu J. A. Komenského, Hodkovice nad Mohelkou, číslo stavby LI017056 Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Oznámení
Usnesení 4ZM/3/2023 15.3.2023 - 31.3.2023 Usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou dne 8. března 2023 Město Hodkovice nad Mohelkou Usnesení
134 EX 03349/10 - 707 9.3.2023 - 12.4.2023 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Plzeň - město Dražební vyhláška
OÚPSŘ 69/2023-OÚP KULK 17531/2023-OÚP 7.3.2023 - 26.4.2023 Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a o konání veřejného projednání tohoto návrhu Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu Veřejná vyhláška
UZSVM/ULB/1297/2023-ULBM 7.3.2023 - 2.1.2024 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků a nemovitostí spadajících územně pod naší obec - aktualizovaná data k 1. únoru 2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
Usnesení 10RM/03/2023 6.3.2023 - 22.3.2023 Usnesení z 10. schůze Rady města Hodkovice nad Mohelkou dne 1. března 2023 Město Hodkovice nad Mohelkou Usnesení
RM 107/10RM/03/2023 6.3.2023 - 22.3.2023 Adresný záměr prodeje nemovitostí - p .p. č. 1447/14, 1447/15, 1447/16. 1447/17, 1447/18 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou Město Hodkovice nad Mohelkou Oznámení záměru
EA/ULB/048/2023 3.3.2023 - 30.3.2023 Aukční vyhláška č. EA/ULB/048/2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových aukční vyhláška
HAUP/7110/105919/12-St CJ MML 045475/23 16.2.2023 - 12.4.2023 Oznámení o zahájení řízení o územním plánu Hodkovice nad Mohelkou a o jeho veřejném projednání Magistrát města Liberec Veřejná vyhláška
Č.j. 160 EX 6238/14-190 13.2.2023 - 23.3.2023 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Břeclav Dražební vyhláška
7.2.2023 - do odvolání Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Císařský kámen - Rozpočet pro rok 2023 Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Císařský kámen Rozpočet
Volby PR 2023 28.1.2023 - do odvolání Volba prezidenta republiky 2023 - výsledky II. kola v Hodkovicích nad Mohelkou Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou Volby
Usnesení ZM 30/2ZM/12/2022 16.12.2022 - do odvolání Rozpočet města na rok 2023 Město Hodkovice nad Mohelkou Rozpočet
Volby PR 2023 15.12.2022 - do odvolání Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby prezidenta České republiky Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou Volby
Usnesení ZM 43/22 13.9.2022 - do odvolání Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 až 2027 Město Hodkovice nad Mohelkou Rozpočet
Usnesení ZM č. 27/22 27.6.2022 - do odvolání Závěrečný účet města Hodkovice nad Mohelkou za rok 2021 (vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021) Město Hodkovice nad Mohelkou Závěrečný účet
UZSVM/ULB/3642/2022-ULBM 9.5.2022 - 2.1.2024 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků a nemovitostí spadajících územně pod naší obec - aktualizovaná data k 1. únoru 2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
UZSVM/ULB/8580/2021-ULBM 15.9.2021 - 2.1.2024 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků a nemovitostí spadajících územně pod naší obec - aktualizovaná data k 1. srpnu 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
UZSVM/ULB/1973/2021-ULBM 22.2.2021 - 2.1.2024 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků a nemovitostí spadajících územně pod naší obec - aktualizovaná data k 1. únoru 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Veřejná vyhláška
UZSVM/ULB/7236/2020-ULBM 20.8.2020 - 31.12.2023 Nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace dat k 1. srpnu 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
KHSLB 15311/2020 23.7.2020 - do odvolání Nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci č. 1/2020 s účinností od 24. července 2020 od 7:00 hodin Krajská hygienická stanice Libereckého kraje Nařízení
UZSVM/ULB/1803/2020-ULBM 26.2.2020 - 1.1.2024 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků a nemovitostí spadajících územně pod naší obec - aktualizovaná data k 01. 02. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Veřejná vyhláška