Úřední deska

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků a nemovitostí spadajících územně pod naší obec - aktualizovaná data k 01. 02. 2020

Číslo jednací:UZSVM/ULB/1803/2020-ULBM
Číslo evidenční:23/2020
Den vyvěšení:26.2.2020
Den sejmutí:1.1.2024
Zdroj oznámení:Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Typ oznámení:Veřejná vyhláška

Podrobnosti: