Úřední deska

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků a nemovitostí spadajících územně pod naší obec - aktualizovaná data k 1. únoru 2022

Číslo jednací:UZSVM/ULB/3642/2022-ULBM
Číslo evidenční:52/2022
Den vyvěšení:9.5.2022
Den sejmutí:2.1.2024
Zdroj oznámení:Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Typ oznámení:Oznámení

Podrobnosti: