Aktuální oznámení

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků a nemovitostí spadajících územně pod naší obec - aktualizovaná data k 1. srpnu 2021

Číslo jednací:UZSVM/ULB/8580/2021-ULBM
Číslo evidenční:117/2021
Den vyvěšení:15.9.2021
Den sejmutí:2.1.2024
Zdroj oznámení:Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Typ oznámení:Oznámení

Podrobnosti: