Rada města

Rada města je výkonný orgán obce na úseku samostatné působnosti, který se schází zpravidla 1 x za dva týdny. Rada města je pětičlenná. Jednání rady města jsou neveřejná.

Členové Rady města Hodkovice nad Mohelkou:

Plán zasedání rady města

Komise rady města

Usnesení rady města