Kontakty

Vyhledávání v seznamu
Zadejte jméno, funkci nebo činnost:
JménoFunkceKontaktE-mail

B

Bínová, Kláraknihovnice+420 605 854 107knihovna@hodkovicenm.cz
Bolardová, Ladislavaveřejný opatrovník+420 485 145 353
+420 485 145 354
+420 608 663 945
bolardova.ladislava@hodkovicenm.cz
Burianová, Naďakoordinátor pro kulturu, cestovní ruch a partnerskou spolupráci+420 725 417 186burianova.nada@hodkovicenm.cz

D

Douchová, Radkavedoucí odboru ekonomického a správy majetku+420 485 145 353
+420 485 145 354
+420 734 484 820
douchova.radka@hodkovicenm.cz

J

Jakab Hendrychová, Martina, Mgr.vedoucí PS+420 736 772 402hendrychova.martina@hodkovicenm.cz
Ježková, Alena, DiS.vedoucí odboru stavební úřad+420 485 145 353
+420 485 145 354
+420 733 581 120
jezkova.alena@hodkovicenm.cz

K

Karmazínová, Dana, Ing.referent oddělení životního prostředí+420 485 145 353
+420 485 145 354
+420 601 370 896
karmazinova.dana@hodkovicenm.cz
Khauerová, Markéta, Ing.starosta města+420 485 145 523
+420 485 145 353
+420 485 145 354
+420 724 180 084
khauerova.marketa@hodkovicenm.cz
Koptík, Tomáš, Ing.tajemník+420 485 145 353
+420 485 145 354
+420 603 180 979
koptik.tomas@hodkovicenm.cz

L

Líbalová, Irenavedoucí odboru správního a sociálního+420 485 145 353
+420 485 145 354
+420 607 931 524
libalova.irena@hodkovicenm.cz

M

Matějková, Renatareferent matriky a evidence obyvatel+420 485 145 353
+420 485 145 354
+420 725 416 887
matejkova.renata@hodkovicenm.cz
Mizerová, Janareferent správy daní a poplatků, podatelna+420 485 145 353
+420 485 145 354
+420 731 014 772
mizerova.jana@hodkovicenm.cz

P

Procházková, Kateřina, DiS.veřejný opatrovník+420 485 145 353
+420 485 145 354
+420 725 418 310
prochazkova.katerina@hodkovicenm.cz
Procházková, Kateřina, DiS,sociální pracovník obce+420 485 145 354
+420 485 145 353
+420 725 418 310
prochazkova.katerina@hodkovicenm.cz

Ř

Řezáčová, Helena, Mgr.místostarosta+420 485 145 353
+420 485 145 354
+420 607 074 162
rezacova.helena@hodkovicenm.cz

Š

Škopanová, Mariemzdová účetní, evidence majetku+420 485 145 353
+420 485 145 354
+420 734 484 820
skopanova.marie@hodkovicenm.cz

V

Vomáčková, Eva, Ing.referent stavebního úřadu+420 485 145 353
+420 485 145 354
+420 733 581 120
vomackova.eva@hodkovicenm.cz
Vondráčková Jírová, Alenaúčetní+420 485 145 353
+420 485 145 354
+420 734 484 820
jirova.alena@hodkovicenm.cz