Výzva

Prohlášení plátce poplatku

Z důvodu změny způsobu platby za popelnice od 01. 01. 2012, žádáme majitele nemovitostí, aby nejdéle do 30. listopadu 2011 odevzdali vyplněné „Prohlášení plátce poplatku“. Tento tiskopis je možné si vyzvednout v pracovních dnech na MěÚ Hodkovice nad Mohelkou.

formulář Prohlášení plátce poplatku