Městské kino

SESTAVENÍ PROGRAMU – nejpočetnější skupinu našich diváků tvoří děti a mládež, proto se na programu v jednom měsíci objeví, stejně jako v minulých letech, především filmy zajímavé pro tuto cílovou skupinu – akční komedie, parodie, animované filmy a pohádky. Nechceme však opomíjet ani dospělé diváky, neboť je naším cílem přilákat je zpátky do městského kina. Budeme se proto snažit zařazovat v každém měsíci alespoň jeden film, který by je zaujal, vybírat chceme hlavně ze současné české produkce.

PROMÍTÁME – pravidelně každý pátek:

září, duben, květen, červen:

  • běžná představení od 19.00 hodin
  • dětská představení od 18.00 hodin

říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen:

  • běžná představení od 18.30 hodin!!!
  • dětská představení od 17.30 hodin

VSTUPNÉ – výše vstupného se odvíjí od podmínek distributorů filmových kopií za zapůjčení jednotlivých titulů. Filmoví distributoři začínají uvolňovat premiérové filmy i pro kina našeho typu, tedy kina, která nejsou digitalizovaná (E-cinema). Nese to s sebou modernizaci našeho promítacího zařízení, za kterou děkujeme zřizovateli kina Městu Hodkovice nad Mohelkou, a pochopitelně i vyšší požadavky na cenu vstupenky dané distributory. Věříme ale, že naši diváci uvítají program s aktuálnější nabídkou filmů.

SLEVOVÉ KARTIČKYsi mohou diváci vyzvednout zdarma v pokladně kina a sbírat razítka za každou zakoupenou vstupenku. Kartička s pěti razítky slouží jako vstupenka na další představení.
8. května 2014 - ZAHÁJENÍ PROMÍTÁNÍ TECHNOLOGIÍ E-CINEMA

5. března 2014 Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou schválilo na svém prvním zasedání finanční dotaci, která umožní zmodernizovat promítací technologii v kině, a tím odvrátilo jeho uzavření. Jedná se o technologii nazývanou E-cinema, jejíž podstatou je kvalitní dataprojektor, který snímá filmy z DVD nosičů. Poděkování patří všem, kteří zachování městského kina podpořili při hlasování, dále občanům, kteří se k existenci kina pozitivně vyjádřili, ale především divákům, bez nichž by naše již téměř historické kino, které v příštím roce oslaví 90. výročí od svého vzniku, nemělo budoucnost. Kontakt

Městské kino Hodkovice nad Mohelkou
Pražská 179
463 42 Hodkovice nad Mohelkou

vedoucí kina: Mgr. Alena Banghová
telefon: 485 145 353