Morový sloup na Převahách

U silnice k Českému Dubu na tzv. Převahách (silnice se zde totiž po kratším mírném stoupání od Hodkovic n. M. „převažuje“ směrem k Petrašovicům) stojí nejkrásnější a nejcennější umělecké dílo našeho města, kamenný morový sloup. Je to dílo neznámého umělce - kamenáře, pocházející z roku 1678. Původně byl postaven v Liberecké ulici. Když zde bylo roku 1761 umístěno nad kamenným schodištěm sousoší Tří svatých, byl přemístěn za město k petrašovické silnici.

Na čtyřhranném kvádru stojí šikmo rýhovaný pískovcový sloup s kamennou kapličkou na vrcholu. Je postaven v blízkosti lomu, kde se po požáru Hodkovic n. M. v dubnu r. 1806 lámal kámen na znovuvýstavbu města. Proto mu zdejší Němci říkali Sandkapelle (Písková kaplička).

Je jen škoda, že tato umělecká památka stojí na povětrnostně exponovaném místě, kde vlivem silných větrů, kyselých dešťů a exhalací chátrá. Doufejme, že sloup bude v dohledné době opraven (poslední oprava byla v r. 1860), a že zároveň bude odstraněno, co blízké okolí této památky hyzdí, ať už to jsou betonové panely, hromady různého odpadu či neposekaný plevel nebo po léta neprořezané stromy. Pak teprve budeme moci hovořit o tom, že si starých památek dovedeme vážit a chráníme je.

Charakteristika

Na kvadratickém soklu s římsou je osazen sloup s patkou a hlavicí, dřík profilován šikmými rýhami, na hlavici dříku je osazena kaplička zakončena kamenným křížkem.
V roce 2001 - zhotovený nový základ a sloup zrestaurován.

kh.