Elektronická podatelna

Dle nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, zřizuje Městský úřad Hodkovice nad Mohelku elektronickou podatelnu.

Datová schránka: d6pb2ww

Formáty datových zpráv:

RTF, TXT, DOC, XLS, PDF, JPG, GIF - elektronicky nešifrované

Podání elektronickou poštou:

Elektronická adresa podatelny je : mu@hodkovicenm.cz
Na této adrese jsou přijímány podání v elektronické podobě elektronicky podepsané!

Podání přímo na podatelně:

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou
náměstí T.G.Masaryka 1
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
(podání na technickém nosiči dat - disketa 3,5" nebo CD-ROM)


Legislativa

227/2000 Sb.
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. 

304/2001 Sb.
Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.