Sbor dobrovolných hasičů

SDH Hodkovice nad Mohelkou má 120 členů a působí jako vyčleněná jednotka se zařazením JPO - III./D pro HZS Liberec. Je zařazena do integrovaného záchranného systému.

Celoroční činnost mladých hasičů je částečně hrazena z dotace Libereckého kraje a částečně hrazena z dotace města Hodkovice nad Mohelkou.

Výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Hodkovice nad Mohelkou byla v roce 2022 podpořena z dotačního fondu Libereckého kraje částkou 94.658 Kč na pořízení osobních ochranných prostředků a částkou 42.586  Kč na věcné prostředky požární ochrany.

Děkujeme Libereckému kraji za podporu.

Město Hodkovice nad Mohelkou

Historie

Sbor dobrovolných hasičů Hodkovice nad Mohelkou byl založen 22. května 1945. Starosta zakládajícího hasičského sboru byl Ludvík Bobek. Svolal všech 24 členů české národnosti k 1. cvičení. Tak počal vyrůstat hasičský sbor. Druhého cvičení (o měsíc později) se již zúčastnilo 40 bratří. První schůze se konala 24. listopadu 1945. Zde byli zvoleni prozatimní činovníci, kteří vedli sbor až do řádné ustavující valné hromady konané dne 24. listopadu 1946.
(Uveřejněno v Hasičských rozhledech č. 10 ročník 1947)

Členové výboru SDH Hodkovice nad Mohelkou

Starosta SDH: Kraus Filip
Velitel SDH: Horčička Karel, tel. 724 179 917
Zástupce velitele: Linka Radek


Výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Hodkovice nad Mohelkou byla v roce 2022 podpořena z dotačního fondu Libereckého kraje částkou 94.658 Kč na pořízení osobních ochranných prostředků a částkou 42.586 Kč na věcné prostředky požární ochrany.


V prosinci roku 2019 byla jednotka Sboru dobrovolných hasičů Hodkovice nad Mohelkou vybavena novým požárním vozíkem v hodnotě 423.500  Kč. Liberecký kraj přispěl prostřednictvím programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany částkou 100.000 Kč.

V závěru roku 2017 dorazil na základnu našich hasičů v Hodkovicích nad Mohelkou nový dopravní automobil MB Sprinter. Celkové náklady na jeho pořízení byly 1.207.665 Kč. Město získalo dvě dotace, z Generálního ředitelství hasičských záchranných sborů 450.000 Kč, z dotačního programu Libereckého kraje 300.000,- Kč. Rozdíl částky mezi kupní cenou a získanými dotacemi ve výši 457.665  Kč uhradilo město z vlastních prostředků z rozpočtu na rok 2017.