Oznámení občanům

Výměna parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Vyhláškou č. 290/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, byl stanoven nový vzor speciálního označení, a to parkovacího průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou - č. O 7. Speciální označení O 7 vydává a výměnu stávajících označení O 1 za parkovací průkaz provádí oddělení péče o zdravotně postižené a důchodce odboru sociální péče Magistrátu města Liberec (bývalá budova Uranu u autobusového nádraží) v jeho úředních hodinách, tj. v pondělí, středu a pátek. K žádosti je třeba doložit aktuální barevnou fotografii o rozměru 35x45 mm. Při vydání parkovacího průkazu je občan povinen odevzdat označení O 1.  Stávající označení O 1 mohou občané využívat do ukončení doby jeho platnosti (respektive platnosti přiznaných mimořádných výhod), nejpozději ale do 31. 12. 2012. Zároveň občany upozorňujeme, že pokud měli z důvodu zdravotního postižení zřízeno vyhrazené parkovací místo, po výměně speciálního označení si budou muset zažádat i o změnu dopravního značení.

O výměnu musí osobně požádat majitel průkazu potřebné doklady:

Úřední hodiny:

pondělí: 8:00 – 17:00
středa :  8:00 – 17:00
pátek:  8:00 – 14:00