Informace rodičům

Od 01. 01. 2012 již  nebudou obecní úřady obcí s  rozšířenou působností, které přijímají žádosti o vystavení cestovních dokladů, vyžadovat předložení  osvědčení o státním občanství dítěte, a to ani při podání

Výše správního poplatku za vydání cestovního pasu se od 01. 01. 2012 nemění.