Václav Zajíček - grafik a heraldik

Vzpomínka na pana Václava Zajíčka z Hodkovic nad Mohelkou
(1925- 1989)

Pan Václav Zajíček z Hodkovic nad Mohelkou byl významný grafik a heraldik.
Byl dlouholetým členem heraldické a genealogické společnosti. V. R. Widimsky, Strohl a  Zvolský - to byli jeho vzory, to byli podle něho pánové uznávající klasiku a čistotu heraldiky. Při své práci byl samozřejmě v písemném kontaktu s žijícími a uznávanými heraldiky, např. panem Loudou, Liškou, Karlovským, Vyšínem, Kotrbatým a dalšími. P. Václav Zajíček se soustředil z široké oblasti heraldiky hlavně na městskou heraldiku. Byl autorem obrazových částí několika vydaných knih, např. Znaky severočeských měst (text Vl. Ruda – archivář Liberce), Severočeská města (text R. Anděl) a další.
Byl dlouholetým předsedou Aktivu památkové péče a ochrany přírody v Hodkovicích, měl svoje město rád. Pro město Hodkovice nad Mohelkou namaloval erby všech majitelů Hodkovic (možno vidět vystavené na chodbě radnice), namaloval podobu erbu města a spolupracoval i s řezbářem p. J. Fantou na vyřezání tohoto erbu do dřeva (umístěno také na chodbě radnice), atd.
Byl autorem několika nově vzniklých erbů měst, např. Neštěmic, používal se i jím navržený znak města Vratislavic nad Nisou, atd.
Jako heraldik byl v naší republice známou osobností, proto se o této oblasti nebudu více rozepisovat, ale již méně se ví o jeho dalších aktivitách!
Pro svoje město navrhoval propagační materiály (záložky, odznaky, atd.), dělal různé grafické úpravy, např. pro brožurku Hodkovice nad Mohelkou minulost a památky (text PhMr. K. Havlík), organizoval různé výstavy, atd. To je asi vše ale poměrně známé.
To, že např. značka SUPRAPHON vznikla v Hodkovicích nad Mohelkou z jeho návrhu, se již tolik neví!
Dne 8. února 1949 byla Gramofonovými závody, n.p. v Praze vypsána veřejná grafická soutěž na návrh etikety pro značku SUPRAPHON. V podmínkách mimo jiné stálo, že návrhy musí obsahovat slovo SUPRAPHON a vystihovat, že jde o gramofonové desky československého původu.
Této soutěže se také zúčastnil grafik Václav Zajíček, který své soutěžní návrhy poslal pod heslem „Václav Ludvík“. Dne 6.dubna 1949 obdržel z Gramofonových závodů dopis, ve kterém mu bylo sděleno, že při zasedání poroty dne 31. 3. 1949 bylo jednomyslně rozhodnuto o tom, že se jeho návrhu na etiketu na gramofonovou desku uděluje první cena. Následovalo blahopřání k tomuto úspěchu v soutěži, která byla obeslána několika sty návrhy. Úspěch to byl jistě více než čestný i vzhledem k tomu, že soutěž byla obeslána našimi předními grafiky. Značku SUPRAPHON zná celý svět, ale že značka vznikla v Hodkovicích, to již tak známé není!

Ing. Václav Zajíček