Sportovní areál Za Školou

Sportovní areál byl vystavěn s dotační podporou EU.

Kontaktní osoby na sportovišti:
Václav Kyncl - tel. 723 923 012
Jindřich Jelínek - tel. 732 173 374

Provozní doba areálu je od 8:00 do 22:00 hodin