Přelet vzducholodi

Na staré fotce je zachycen historický okamžik – přelet vzducholodi Graf Zeppelin nad Hodkovicemi v srpnu r. 1930. Fotka je to vzácná, protože tato vzducholoď přes naši republiku příliš nelétala a na pořízení fotografie měl hodkovický fotograf Leopold Jerie jen pár okamžiků.

Ale pojďme to vzít pěkně popořadě, tak jak to popisuje dobový tisk a kroniky. Z nich se dovídáme následující:

V pondělí 25. 8. 1930 ve tři čtvrtě na 11. hod. dopoledne přeletěla řiditelná vzducholoď „Graf Zeppelin“ Liberec. Ohromný stříbrošedý kolos doutníkového tvaru plul majestátně nízko nad městem směrem od Žitavy k Turnovu a odtud zahnul doprava k Praze. Vzducholoď vyletěla v pondělí ráno ze svého přístavu ve Friedrichshafenu (u Bodamského jezera) a vyletěla vzdušnou trať z Berlína přes Kralovec (dnes ruský Kaliningrad), Žitavu, Liberec, Prahu, Plzeň a Řezno zpět do svého přístavu, kam přiletěla bez nehody ve 4.36 hod. odpoledne. Let tohoto vzdušného kolosu poskytl za krásného počasí vzácnou podívanou a sledován byl všude s ohromným zájmem.

Na liberecký článek navazuje kronika obce Jeřmanice:
V pondělí dne 25. srpna kolem 11 hodiny dopoledne viděla naše oblast prvně vzducholoď Zeppelin. Při překrásném počasí přiletěl stříbrný obr přes Císařský kámen a ztratil se přes Hodkovice.

Kronika města Hodkovice dále uvádí:
25. 8. 1930 pondělí
Dnes se na periferii oblasti naší obce objevila vzducholoď „Zeppelin L127“ letící ze Žitavy přes Liberec a Prahu do Friedrichshafenu. Událost, která vzrušila všechny obyvatele našeho městečka a změnila jinak tak poklidný obraz jeho ulic. Majestátně plul vzdušný křižník s cestujícími v nepatrné vzdálenosti od města od severu k jihu, sledován tisíci očí, když jim bohužel příliš rychle zmizel k jihu. K polednímu ohlásilo rádio, že už přistál v Praze. Zdejší fotograf Jerie stihl ještě udělat několik snímků dopravního prostředku, o jehož objevení v našem kraji nebyly předem zpraveny úřady ani soukromé osoby, takže nebylo možno včas to oznámit a pozorovat. Ze zápisu vyznívá určité zklamání o neinformování obyvatel o přeletu vzducholodi nad městem a možnosti vidět vše na vlastní oči. Proto v neděli 5. 10.1930 vyjelo mnoho zdejších obyvatel vlakem nebo autem do Zhořelce, aby se podívali na přistání Zeppelinu.

A ještě jednou z kroniky:
24. 10. 1930 pátek
Dnes v poledne přeletěl naše městečko balón s posádkou, kterážto neobyčejná událost vylákala mnoho lidí na ulice a silnice.

V článku je zmiňován fotograf Leopold Jerie, který pořídil foto z přeletu vzducholodi. Na snímku je zachycen i dům č. p. 189 v dnešní Pražské ulici, kde měl svůj fotoateliér (vlevo uprostřed). Tento dům již nestojí. Jestli se pan Jerie dozvěděl o přeletu předem třeba z Liberce nebo vyběhl na poslední chvíli, se už asi nedozvíme. Na pořízení několika snímků měl velmi málo času. Při cestovní rychlosti 100 – 110 km/h,tj. 35 m/sec by se vzducholoď ve výřezu Pražské ulice ztratila za pár okamžiků.

Tolik tedy o vzduchoplavbě nad Hodkovicemi.

Ještě několik zajímavostí o vzducholodi Zeppelin.
LZ127 Graf Zeppelin byla nejúspěšnější vzducholodí z celé éry těchto strojů. Byla.pojmenována po slavném staviteli vzducholodí hraběti Ferdinandu von Zeppelinovi. Označení Zeppelinů – LZ 1-131 (Luftschiff Zeppelin 1-131) byl tovární způsob klasifikace, který se používal až do ukončení výroby vzducholodí v Německu na počátku 2. světové války. Během 10 let úspěšného provozu LZ 127 uskutečnil tento 237 metrů dlouhý vzdušný koráb na 590 letů, nalétal přes půldruhéhomilionu kilometrů, přepravil 18000 cestujících a 78 tun pošty. Do historie se zapsal také prvním letem kolem světa s pasažéry na palubě a výpravou do Antarktidy. Soumrak vzducholodí nastal po zkáze LZ129 Hindenburg v r. 1937. Na základě této události ukončila LZ127 Graf Zeppelin lety s cestujícími a byla dána do muzea. Na začátku 2. svět. války v r. 1940 byly všechny zbývající vzducholodě na příkaz velitele Luftwaffe Hermana Göringa sešrotovány a materiál byl použit na výrobu letadel.
Výroba těchto vzducholodí již nebyla obnovena.

František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic