Program 6. ZM

6. veřejné zasedání zastupitelstva města