Pověst k Mariánské soše

Mariánská socha, která stojí naproti domu Tchořů, má také svoji pověst se smutnou historií. Tuto pověst vyprávěla paní Sokolová. Ignác Glaser, domkař, měl dva syny. Starší se zamiloval do chudé dívky, ale otec se hrozně zlobil, nesouhlasil s tím a nutil ho, aby si vzal bohatou nevěstu. Syn si však místo bohaté nevěsty našel třešeň, na které se oběsil. Matka nechala strom pokácet a na připomenutí tragické smrti syna zde nechala na tomto místě postavit sochu Marie. Druhý syn Glasera si i přes odpor otce chudé děvče za manželku vzal.