Záznam jednání pracovní skupiny rozvoj bydlení - 18. března 2013

Záznam PS rozvoj bydlení