Záznam jednání pracovní skupiny životní prostor - 18. března 2013

Záznam PS životní prostor