Záznam jednání pracovní skupiny služby - 27. března 2013

Záznam PS služby