Stanoviště nádob pro tříděný odpad

Městský systém prostředků pro sběr tříděných složek komunálního odpadu:

Velkoobjemové kontejnery na tříděné komodity:

Rostlinné zbytky ze zahrad a městské zeleně - komunitní kompostárna u silnice do Sedlejovic (klíče od brány jsou k vyzvednutí na Technických službách Hodkovice, Liberecká 6, tel. 736 461 761)

Jednotlivá stanoviště nádob - mapka