Audit informační otevřenosti

Audit informační otevřenosti


  1. Analýza obsahu webového portálu Hodkovice nad Mohelkou
  2. Hodnocení radničního periodika města Hodkovice nad Mohelkou
  3. Vyřizování stížností, petic a ochrana oznamovatelů - město Hodkovice nad Mohelkou 
  4. Otevřenost a účast veřejnosti na rozhodování města při jednání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou 
  5. Posouzení postupu při vyřizování žádostí o informace města Hodkovice nad Mohelkou